MSDS Blad

 

Super-Fix® ACTIVATOR A9 - Activator voor CA -Lijmen

Versnelt de uitharding van hoog viscose secondelijmen.

Reinigt, ontvet en versnelt de uitharding van CA-lijmen. Handvastigheid binnen 1-4 seconden, afhankelijk van het type CA-lijm evenals de ruimte tussen de delen en de omgevingstemperatuur.

 

 Toepassingen

 

Super-Fix® ACTIVATOR A9 wordt daar toegepast waar een versnelde uitharding nodig is. Het aanbrengen kan zowel voor, tijdens of na het lijmen. Door het gebruik van onze Super-Fix ® ACTIVATOR A9 verbetert u de fixeertijd van de door u gebruikte CA-lijm aanzienlijk. Typische toepassingen zijn het snelle verlijmen van verschillende materialen zoals metaal, glas, kunststof enz. Activator op een zijde sproeien, de lijm op de andere zijde aanbrengen en de delen samenvoegen.

 Gevaar

 

Bevat: Aceton. Zeer licht ontvlambaar aerosol.
Behouder staat onder druk: kan bij verwarming barsten.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlaktes.
Niet roken.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.
Tegen zonlicht beschermen.
Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
Inademen van aerosol vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Oogbescherming/gezichtsbescherming dragen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

 

Deze waarden zijn gemiddelden en dienen slechts ter informatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verpakkingen
Artikelnummer 1601010 Spuitbus